ระบบปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

1.รพสต.บ้านช้าง

2.รพสต.บ้านพังสิงห์

3.รพสต.บ้านไม้แดง

4.รพสต.บ้านหนองหนอน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อวิทยาลัย : info@bcnnakhon.ac.th Tel. 0-7544-6390 , 0-7544-6391 , 0-7532-4443 Fax. 0-7544-6059

Hosting

Hosting